Bakgrunn og referanser

JPA Takst & Byggeledelse AS, består av innehaver Jan Petter Andersen.

Litt om meg:

Jeg jobbet tidligere i familie eid entreprenørfirma Willy N. Andersen AS, som en av eierne. Selskapet ble solgt og jeg tredde da ut av selskapet.

Jeg startet som læring i tømrer faget og har gått skolene og praksisen opp til å bli prosjektleder/driftssjef. Med tillegg av å være utdannet NITO Takst ingeniør, hvor jeg fortløpende utførte takstoppdrag, for å holde kunnskapen og programvaren ved like.

Jeg er også oppnevnt som takstmann for forsikringstakere i diverse tvister og som fag/skjønnsdommer i tingretten i tillegg som meddommer.

Jeg har over 35 års erfaring og 22 år som prosjektleder.

Jeg har tatt meg av byggekontroll, søknadsskjemaer, HMS, fremdrift, tilbudsregning, kontrakter og generell byggeledelse.

Gode kjennskaper til kalktetssikring, sjekklister, avviksskjemaer og det som følger med.

Daglig jobbet med NS (norsk standard), i bygge entrepriser, bustadsoppføringslova, avhendingsloven og håndverksloven.

Utarbeidet beskrivelse både forenklet på exel til NS 3420 beskrivelse.

Hva jeg ikke utfører, men kan bistå med

Dette gjelder tekniske fag, uavhengig kontroll (tetthetskontroll) (våtrom) ol. Her samarbeider jeg med de selskaper jeg har gode relasjoner og erfaringer med.

For øvrig kan jeg være med på visninger, befaringer og overtakelsesforretning. Men vil særlig opplyse om at ved å ha med en fagkyndig på visning og avvik/mangel som burde vært oppdaget, men oversett, kan senere medføre vanskeligheter med å påberope seg å få en aksept på klage til selger.

Jeg tar ingen ansvar for dette, men som oftest kan det være en fordel ha med en fagmann.

Timepriser/honorar til de enkelte oppdrag, pr 01.10.2018

Verditakst

  • Verditakst av bolig inntil 150m2 BRA             Kr 4.800,- + 25 % mva = Kr 6.000,-
  • Over 150m2 BRA avtales.
  • Verditakst av leilighet inntil 120m2 BRA        Kr  4.500,- + 25 % mva = Kr  5.625,-
  • Over 120m2 BRA avtales.

Tilstandsrapport/Boligsalgsrapport (BSR 1)

  • Inntil 150m2 BRA                                              Kr 6.500,- + 25 % mva = Kr 8.125,-
  • Over 150m2 og inntil 200m2 BRA                 Kr 8.000,- + 25 % mva = Kr 10.000,-
  • Over 200m2 BRA avtales.

Ovennevnte areal er totalt for alle bygg, til den enkelte eiendom. Ved mange små bygg, avtales dette særskilt utover ovennevnte priser. Normalt ved enebolig er kun en frittstående garasje/bod.

Øvrige tjenester

  • Øvrige tjenester, herav byggeledelse avregnes etter en fast timepris på kr 1.200,- + 25 % mva = kr 1.500,-.

Ovennevnte priser er for Tønsberg regionen. Andre steder tilkommer, transport kostnader og øvrige bi utgifter.

Til alle oppdrag tilkommer fakturagebyr med kr 100,- + 25 % mva = kr 125,-.

Minste sum uansett oppdrag, er kr 1.500,- + 25 % mva = kr 1.875,-.