Reklamasjonsrapport

Takstmannen gjør en befaring på stedet, etter ønske fra oppdragsgiver og vurderer i tillegg tilgjengelig teknisk dokumentasjon. De juridiske sidene av saken vurderes ikke. Økonomiske konsekvenser beregnes ut fra kostnader ved utbedring til referansenivået, dersom et negativt avvik blir påvist.

Ofte er boligeier/kjøper usikker på om det han ser/tror er noe å reklamere på. Her vil Takstmann også kunne fraråde og reklamere, slik at oppdragsgiver ikke starter en unødig stor og kostbar prosess.