Byggeledelse

Byggeledelse handler i korte trekk om å fungere som byggherrens, byggmestere og entreprenørers representant på anleggs- og byggeplassen. I praksis skal en byggeleder være bindeleddet mellom byggeherreorganisasjonen og entreprenørene. Hovedoppgaven er å sikre at resultatet blir i henhold til de forutsetninger som er avtalt for byggeprosjektet.

Ønsker du hjelp med å følge opp byggeprosjektet, kan vi bistå med følgende:

 

  • Rådgivning på hva slags entreprise: Hoved/total/del entreprise (samspillskontrakt)
  • Byggelånskontroll
  • Byggeledelse: Oppfølging som byggeleder, enten for byggherren eller byggmesteren/entreprenøren
  • Befaringer og overtakelsesforretning

 

Hva den enkelte ønsker, beror mye på tid og kunnskap og ikke minst usikkerhet.

Enkelte byggherrer stoler ikke på noen og leier inn egen byggeleder. Ofte dyrt og unødig og konfliktskapende. De fleste byggmestere/entreprenører ønsker å gjøre en god jobb, for sitt eget omdømme og senere å ha en god referanse.

 

Til et avtalt oppdrag vil vi bestrebe på å være samspilte og jobbe på lag med begge sider. Og ofte en trygghet for en byggherre og ha en byggeleder/fagmann han kan rådføre seg med og som følger opp hans byggeprosjekt.

Oppfølging av et byggeprosjekt er svært varierende behov og avtales i vært enkelt tilfelle. Herav hvor mye byggeledelsen skal omfatte.

Dersom du ønsker mer informasjon vedrørende byggeledelse kan du trygt ta kontakt med oss i JPA Takst & Byggeledelse AS.